Uravnavanje pH vrednosti

Najpomembnejši faktor pri negi vode je pH vrednost vode. PH vrednost vode nam določa stopnjo alkalnosti ali kislosti vode. PH vrednost vode vpliva na delovanje vseh ostalih faktorjev nege vode.

Normalna pH vrednost je med 7,2 in 7,4. Ob normalni pH vrednosti, ostala sredstva za nego vode dosegajo maksimalno učinkovitost.

Če je pH višji, pomeni da je voda bazična, kar omogoča razvoj bakterij, tvorbo vodnega kamna ter povzroča draženje kože in oči. Pri povišani vrednosti pH dezinfekcijska sredstva delujejo z zmanjšano močjo, kar posledično prinaša probleme pri vzdrževanju neoporečne vode. Pri pH vrednosti višji od 7,4 je vodi potrebno dodati pH-Minus granulat.

Če je pH nižji, pomeni da je voda prekisla in lahko korodira kovinske elemente v bazenu. Pri pH vrednosti nižji od 7,2 je vodi potrebno dodati pH-Plus granulat.