Anti-alge SET


0759002TJ - Anti-alge set

Set vsebuje vsa potrebna sredstva, ki jih potrebujete, da se znebite alg v bazenu (alge povzročajo zeleno vodo v bazenu). Uničevane alg pričnemo z uravnavanjem pH vrednosti. Po uspešni nastavitvi pH parametrov nadaljujemo postopek kloriranja s klor granulatom - klor šok. Na koncu dodate še Algecid in alge bodo preteklost.

Set vsebuje:
- Algicid 1 l
- Cl granulat 1 kg
- Ph- (1,5 kg)
- digitalni dozator
- navodila

Varnostni napotki:

1. Algicid:
H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Varnostni list

2. Klorov granulat:
POZOR!
H302: Zdravju škodljibo pri zaužitju.
H319: Povzroča hudo draženje oči.
H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH031: V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
Varnostni list

3. pH-minus granulat:
NEVARNO!
H318: Povzroča hude poškodbe oči.
Varnostni list

Slika je simbolna!

Mera paketa: 19,9 x 23,9 x 24 cm
Teža paketa: 5,4 kg
Cena:29,90 €
  • koda izdelka:0759002TJ
  • Razpoložljivost: 15 delovnih dni