Chlorstabilisat 1 kg


0755601TJ08 - Chlorstabilisat

Zaradi sončnih žarkov in povišanje temperature vode je lahko izguba neporabljenega klora v vodi zelo velika. Zaradi izboljšanega izkoristka klora s klorstabilizatorjem se izguba klora bistveno zmanjša. Poleg tega se zmanjša tudi neprijeten vonj po kloru. Stabilizator klora ne napada učinkovine in nima roka trajanja. Klorstabilizator se ne porablja, zato je potrebno dodajati le svežo vodo.

Področja uporabe: Osnova za učinkovito kloriranje je uravnana pH vrednost vode na 7,0 - 7,4, kar se doseže s pH - Minusom ali pH - Plusom.

Doziranje: Pri prvem doziranju se doda bazenski vodi 5 - 20 g/m3

Dodajanje:  V bazen se dotoči le sveža voda. 

Pomembni napotki: Ne mešajte z ostalimi proizvodi, saj lahko pride do izpusta nevarnih plinov. 

Navodila za ravnanje z odpadki: Ostankov oz. odpadkov proizvoda ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki oz. v smetnjake, ampak jih odnesite na ustrezno, urejeno zbirališče (odlagališče) nevarnih odpadkov. Embalaža je iz polietilena. Popolnoma izpraznjeno in očiščeno embalažo lahko odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki (upoštevajte krajevne predpise) oz. lahko izpraznjeno embalažo oddate na zbirno mesto za recikliranje.

Mere paketa: 10 x 10 x 20 cm
Teža paketa: 1 kg

Cena:9,89 €
  • koda izdelka:0755601TJ08
  • Razpoložljivost: 15 delovnih dni