Klorove hitrotopne 20 g tablete 5 kg


0757205TJ02 - Chlorin S tablete 20 g - 5 kg

Hitro topne klorove tablete. Takoj učinkujejo proti algam, bakterijam in glivicam ter razgrajujejo nečistoče in organske povzročitelje kalne vode v bazenski vodi. Chlorin S tablete so neapnene, pH-nevtralne in primerne za vse trdote vode. V vodi se popolnoma raztopijo in ne povzročajo usedlin ali zamašenih filtrov.

Priporočena uporaba: Za učinkovito kloriranje je najprej potrebno uravnati pH vrednosti na 7,0 - 7,4.
Doziranje: Predvsem zvečer, po bazenski dejavnosti. Najbolje v dozirnem plovcu.
Prva uporaba in kasnejše tedensko doziranje: 3 Chlorin S tablete na 10m3 bazenske vode.
Motna voda: 10 Chlorin S tablet na 10m3 bazenske vode.
Algast bazen: Najprej 10 Chlorin S tablet in nato 250 ml Algezida (najbolje naslednji dan)na 10m3 bazenske vode.

Produkt začne učinkovati neposredno po doziranju. Dodatne informacije najdete na varnostnih listih. S sredstvi za dezinfekcijo bazena (biocidi) ravnajte previdno. Pred uporabo preberite navodila.

Pomembni napotki: Za zanesljivo preprečitev belilnih madežev pri folijskih oz. pobarvanih bazenih dodajte Chlorin S granulat v bazensko vodo preko dozirne boje, skimmerja ali ga prej raztopite v vodi. Ne vsipajte ga direktno v bazen. Po dodatku klora se kopajte šele, ko je izmerjena količina klora padla pod 3 mg/l. Pri aktivnejši bazenski dejavnosti, nevihtnem dežju, višjih temperaturah ali pri nastanku spolzkih bazenskih oblog so potrebni pogostejši in do dvakrat povečani dodatki.

Varnostni napotki: 
POZOR!
H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H319: Povzroča hudo draženje oči.
H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH031: V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
S1/2: Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. S25: Preprečiti stik s kožo. S26: Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode. S39: Nosite zaščitna očala/zaščito za obraz. S46: Če pride do zaužitja ne izzivati bruhanja. Ponesrečenca prenesti na svež zrak. Pije naj veliko vode! Takoj poiskati zdravniško pomoč ter pokazati embalažo ali etiketo. S56: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek.

Mere paketa: 19,5 x 19,5 x 23,5 cm
Teža paketa: 5,40 kg

Cena:42,90 €
  • koda izdelka:0757205TJ02
  • Razpoložljivost: na zalogi
V košarico Dodaj v primerjavo