TOTAL BLUE 20 g, 1kg


0752301TJ08 - Sredstvo vse v enem - TOTAL BLUE 20 g - 1kg

Tablete Total Blue 20 vsebujejo tri nujne funkcije za vzdrževanje vode v bazenu s kartušnim filtrom. Poleg dezinfekcije in stabilizacije pH vrednosti, poskrbi Total Blue 20 tudi za kristalno jasno, rahlo modro obarvano bazensko vodo. Tablete Total Blue 20 učinkujejo proti bakterijam 2-3 tedne. Primerne so za vse trdote vode, ne puščajo sledi in usedlin na filtrih in jih ne mašijo.

Priporočena uporaba: Za učinkovito kloriranje je najprej potrebno uravnati pH vrednosti na 7,0 - 7,4.
Pred prvim dodajanjem Total Blue tablet v bazensko vodo izvedite klorni šok s pomočjo hitrotopnega organskega klor granulata, pri tem pa nastavite vrednost klora na 0,3-0,6 mg/l.

Doziranje: V dozirni plovec dodajajte po eno 20g tableto Total Blue 20 na 3m3 bazenske vode. Za učinkovito dolgotrajno kloriranje mora biti v plavajočem dozatorju vedno ustrezna količina tablet Total Blue 20.

Kontrola: 1x na teden izmerite vrednost klora in po potrebi uravnavajte s pomočjo hitrotopnega klor granulata. Vrednost klora se mora gibati med 0,3 in 0,6 mg/l.

Produkt začne učinkovati neposredno po doziranju. Ob pravilnem doziranju lahko takoj začnemo uporabljati bazen. Dodatne informacije najdete na varnostnih listih. S sredstvi za dezinfekcijo bazena (biocidi) ravnajte previdno. Pred uporabo preberite navodila.

Pomembni napotki: Za zanesljivo preprečitev belilnih madežev pri folijskih oz. pobarvanih bazenih dodajte Total Blue 20 v bazensko vodo preko dozirne boje ali skimmerja. Ne mečite ga direktno v bazen. Ob pogostejšem kopanju, nevihtah, visokih temperaturah ali pri nastanku spolzkih oblog v bazenu je potrebno dozirati pogosteje ali povečati dozo. Ne mešajte z ostalimi produkti, saj lahko pride do izpusta nevarnih plinov. Ne vdihujte plinov v primeru požara ali eksplozije.

Varnostni napotki: 
POZOR!
H302: Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H319: Povzroča hudo draženje oči.
H335: Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH031: V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.
S1/2: Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. S25: Preprečiti stik s kožo. S26: Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode. S39: Nosite zaščitna očala/zaščito za obraz. S46: Če pride do zaužitja ne izzivati bruhanja. Ponesrečenca prenesti na svež zrak. Pije naj veliko vode! Takoj poiskati zdravniško pomoč ter pokazati embalažo ali etiketo. S56: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek.

Skladiščenje: Posode iz bakrene zlitine ali cinka so neprimerne za shranjevanje. Ne skladiščite skupaj s kislinami. Posodo hranite v dobro prezračevanem in suhem prostoru. 

Mere paketa: 9,5 x 9,5 x 17,5 cm
Teža paketa: 1,1 kg


Cena:11,90 €
  • koda izdelka:0752301TJ08
  • Razpoložljivost: na zalogi
V košarico Dodaj v primerjavo