Hartestabilizator 1l


0755301TJ08 - Hartestabilisator

Dejstvo je, da je naša pitna voda izredno trda in da ob neustrezni obdelavi bazenske vode, kaj kmalu preidemo na težave motnosti in kalnosti le te. Težava nastane, ko se v vodi nakopiči prekomerna koncentracija apnenca. Stabilizator vode tako preprečuje prekomerno nalaganje apnenca na stene bazena, filtra in cevi.

Področje uporabe: Proizvod se sme uporabljati izključno za namene skladne z opisom. Stabilizator trdote vode se doda naposredno po napolnitvi bazena. Doziranje je odvisno od trdote vode: do 20dH = 100 ml/10mnad 20dH = 300 ml/10m3. Pri temperaturi vode nad 20oC se mora doza za 1/3 povečati. 
 
Navodila za ravnanje z odpadki: Ostankov oz. odpadkov proizvoda ne odlagajte skupaj z gospodinjskimi odpadki oz. v smetnjak, ampak jih odnesite na ustrezno, urejeno zbirališče (odlagališče) nevarnih odpadkov. Embalaža je iz polietilena. Popolnoma izpraznjeno in očiščeno embalažo lahko odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki (upoštevajete krajevne predpise) oz. lahko izpraznjeno embalažo oddate na zbirno mesto za recikliranje. 

Mere paketa: 8 x 8 x 24 cm
Teža paketa: 1 kg

Cena:7,91 €
  • koda izdelka:0755301TJ08
  • Razpoložljivost: 15 delovnih dni

Priporočamo še