pH+Plus granulat 5 kg


0753205TJ02 - pH-Plus granulat  5 kg

Granulat za zviševanje pH vrednosti. pH-Plus zvišuje in stabilizira pH vrednost vode v bazenu. Za učinkovito dezinfekcijo bazenske vode se mora pH-vrednost gibati med 7,0 - 7,4. 

Priporočena uporaba: Za vzdrževanje optimalne pH vrednosti med 7,0 in 7,4 je potrebno vrednost bazenske vode 1 do 2-krat tedensko preveriti s testerjem in po potrebi korigirati. pH vrednost nižjo od 7,0 je potrebno s pomočjo dodajanja pH-Plusa zvišati na 7,2.

Doziranje: Za zvišanje pH vrednosti za 0,1 je potrebnih 100 g na 10m3 bazenske vode.

Pozor: Odvisno od trdote vode! Pri bolj mehkih vodah je potrebno dozo povečati oz. pogosteje dodajati.

Pomembni napotki: pH-plus dodajajte v plavajoči dozator, v bližino dotoka vode ali na večji površini vode. Vmes preverjajte zniževanje pH vrednosti s testerjem. Hraniti v tesno zaprtih posodah, na suhem.

Varnostni napotki: 
POZOR!
H319: Povzroča hudo druženje oči.
S1/2: Hraniti zaklenjeno in izven dosega otrok. S22 : Ne vdihujte prahu. S25: Preprečiti stik s kožo. S26: Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode. S39: Nosite zaščitna očala/zaščito za obraz. S46: Če pride do zaužitja, takoj poiskati zdravniško pomoč ter pokazati embalažo ali etiketo. S56: Snov/pripravek in embalažo odstraniti kot nevaren odpadek.

Za pravilno odmerjanje priporočamo uporabo digitalnega dozatorja.

Mere paketa: 20 x 20 x 20 cm
Teža paketa: 5 kg

Cena:19,90 €
  • koda izdelka:0753205TJ02
  • Razpoložljivost: 15 delovnih dni

Priporočamo še