Superflock flussig 1 l


0754301TJ08 - Superflock Flussig

V vodi se s časoma pojavi vse več mehanskih nečistoč, ki predstavljajo filtrirnim sistemom vedno več preglavic. Bistvena funkcija flokulanta je, da "skosmiči" manjše mikro delce v večje, za katere vemo, da se bistveno hitreje »ujamejo« na filtrirni zavesi. V primeru, da je v bazenu že veliko nečistoč se to odraža v motnosti. Pri tem pojavu se poslužujemo sredstva Superflock Flussig, ki združi delce, ki se nato usedejo na dnu bazena. Sredstvo doziramo pribljžno 200 ml / 10 m3. Priporočamo, da po doziranju še nekaj časa filtrirate vodo, nato pa ustavite filtracijo, da se delci posedejo. Po preteku 15 min jih s sesalcem lahko posesate. Obvezno, po opravljenem sesanju dna izperite peščeni filter. Da do teh težav sploh ne pride, pa je pomembna redna uporaba flokulacijskega sredstva in redno pranje oz. izpiranje filtrirne naprave.

Področje uporabe: Tekočina Superflokulant izboljša učinek peščenega filtra, saj se tako motni delci, ki kalijo vodo in ponavadi spolzijo skozi filter, ustavijo v filtru. 

Priporočena uporaba: Superflokulant se sme uporabljati samo z namenom skladnim z opisom. Če dozirate skozi dozirno črpalko dodajte v vodo najmanj 0,15 ml tekočine na m3 pretočne bazenske vode. Dozirna količina je odvisna od umazanije bazenske vode, število uporabnikov in filtrirnega časa. Če dozirate preko dozirne posode povečate učinek peščenega filtra, tako da ob vklopljeni črpalki v dozirno posodo postopoma dodate 100 - 200 ml tekočine Superflokulanta. Takoj za tem izklopite črpalko za približno 15 min, da nastane plast kosmičev. Potem vodo filtrirajte, dokler se popolnoma ne zbistri. Če motnost vode ni popolnoma odpravljena, vklopite povratno filtracijo in ponovite vnos tekočine Superflokulant. 

Pomembni napotki: Za optimalni učinek uravnajte pH vrednost vode s pomočjo pH - Minusa ali ph-Plusa na 7,0 - 7,4. Tekočine Superflock ne vlivajte direktno v bazen, ampak jo dozirajte preko dozirne posode ali dozirne črpalke. Namenjeno samo za peščene filtre. 

Navodila za ravnanje z odpadki: Ostankov oz. odpadkov produkta ne odlivajte v odtoke/WC, ampak jih odnesite na ustrezno, urejeno zbirališče (odlagališče) nevarnih odpadkov. Embalaža je iz polietilena. Popolnoma izpraznjeno in očiščeno embalažo lahko odstranite skupaj z gospodinjskimi odpadki (upoštevajete krajevne predpise) oz. jo oddajte na zbirno mesto za recikliranje.

Varnostni napotki: P102: hranite zunaj dosega otrok! 

Mere paketa: 8 x 8 x 24 cm
Teža paketa: 1 kg

Cena:5,90 €
  • koda izdelka:0754301TJ08
  • Razpoložljivost: 15 delovnih dni